Doğum yılı / yeri: 1962, Tokat/Reşadiye, Çınarcık köyü,

İlkokul: 1972, Çınarcık köyü,

Kur’an Kursu/Hafızlık: 1973-1975-, 1 yılTokat, Reşadiye, iki yıl İstanbul’da olmak üzere 3 yıl Kur’ân kursu eğitimi alıp hafızlık yaptı

Lise:1975-1982, İstanbul/Zeytinburnu İmam-Hatip lisesinde

Üniversite:1982-1986, İstanbul, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde

Yüksek Lisans:1989, İstanbul, Marmara Üniversitesi, Tefsir Ana Bilim Dalında

Doktora:1996’da “Meşhur Tefsir Literatüründe Tasavvufa Bakış” konulu

çalışmasıyla Tefsir Doktoru oldu.

Akademik Kariyer:

Yardımcı Doçent,2011, YTÜ (Yıldız Teknik Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünde

Doçent, 2012, Tasavvuf Anabilim Dalında.

2013-2015 yılları arasında Kastamonu Üniv. İlahiyat FakültesindeÖğretim üyesi.

01/10/2015’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne nakil.

Halen bu fakülde Tasavvuf Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Selvi, evli ve dört çocuk babasıdır.

ÜNİVERSİTEYE İNTİSAPTAN ÖNCEKİ GÖREVLER

1991-1994 yılları arasında 3 sene iki ay Üsküdar İmam-Hatip Lisesinde Meslek Dersleri

Öğretmenliği,

2002-2011 yılları arasında Semerkand yayınlarında editörlük, tercüme ve telif çalışmaları,

Tercüme ve telif faaliyetleri halen devam etmektedir.

BASILMIŞ TELİF ÇALIŞMALARI

 1. Selvi, Dilaver, Tasavvuf Metodu Olarak Rabıta, Semerkand Yayınları, . Eser, Doçentlik takdim çalışması olarak sunulmuştur.
 2. Selvi, Kaynaklarıyla Tasavvuf, İstanbul: Semerkand Yay., 2012, 11. Baskı.
 3. Selvi, Ehl-i Sünnet İnancı, İstanbul: Semerkand Yay., 2012, 20. Baskı.
 4. Selvi, Kadın ve Aile İlmihali, İstanbul: Semerkand Yay., 2012, 20. Baskı.
 5. Selvi, Ziyaret Edepleri ve Yolculuk Hükümleri, İstanbul: Semerkand Yay., 2015.
 6. Selvi, Kulun Yolculuğu/Miraç ve Nefs Terbiyesi, İstanbul: Semerkand Yay, 2012, 16 Baskı.
 7. Selvi, Ateşin Yakmadığı Âşık/Kıssaların Diliyle İman, İstanbul: Semerkand Yay, 2015, 17. Baskı.
 8. Selvi, Allah Yolunda Yardım ve Cömertlik, İstanbul: Semerkand Yay, 2011, 8. Baskı.
 9. Selvi, Kur’an ve Tasavvuf/Tefsirlerin Tasavvufa Bakışı,Ankara: Gece Kitaplığı, 2017, 1. Baskı. Eser, doktora tezidir
 10. Selvi, İslâmî Kaynaklarda Velayet ve Keramet, İstanbul: Hoşgörü Yayınları,2012, 1. Baskı. Eser, Yüksek Lisans tezidir.
 11. Selvi, Tasavvuf Açısından Manevî Cevherlerimiz/İçimizdeki Dünya, Hoşgörü Yayınları,.
 12. Selvi, Edeb Bir Tâc İmiş, İstanbul: Semerkand Yay, 2015, 6. Baskı.
 13. Selvi, Dilaver, Beyzavî Tefsirinde Tasavvuf, İstanbu: Semerkand Yay., l 2017, 1. Baskı. Eser Profösörlük takdim çalışması olarak sunulmuştur.

BASILMIŞ TERCÜME ÇALIŞMALARI

 1. Sühreverdî, Avârifü’l-Mearif/Gerçek Tasavvuf, Semerkand Yay.
 2. Abdülgani Abdülhalık, Hücciyyetü’s-Sünne-Sünnetin Delil Oluşu, Şûle Yay.
 3. Mekkî, Kûtü’l-Kulûb/Kalplerin Azığı, (Heyetle), 4 cilt Semerkand Yay.
 4. Kuşeyrî, Kuşeyrî Risâlesi, Semerkand Yay,
 5. Gazâlî, Ravdatü’t-Tâlibîn ve Umdetü’s-Sâlikin-Hak Yolunun Esasları, Semerkand Yay..
 6. Ahmed İbn Acîbe, Kısa Surelerin Tefsiri, Semerkand Yay,
 7. Ahmed İbn Acibe, Bahrü’l-Medîd fî Tefsiri’l-Kur’âni’l-Mecîd-İbn Acibe Tefsiri, 11 cilt, Semerkand Yay..
 8. İbn Acibe, İlahî Fetihler, Semerkand Yay.
 9. Kardâvî, er-Resûl ve’l-İlim-Hz. Peygamber ve İlim, Şûle yay.,
 10. Gazâlî, İhyâu Ulumi’d-Din. İhya’da toplam 40 kitap mevcut olup her konu/kitap Semerkand yayınları tarafından müstakil olarak basılmaya başlanmıştır ve baskı 40 kitapta tamamlanacakır. Ayrıca ciltli olarak da 9 ciltte toplanacaktır. Basılan kitaplar:
 11. Gazâlî, İlim Kapısı (İhya 1.kitap), İstanbul: Semerkand Yay. 2017. 1. Baskı.
 12. Gazâlî, Akaid Esasları (İhya 2.kitap), Semerkand Yay. 2017. 1. Baskı.
 13. Gazâlî, Temizlik Usulleri (İhya 3.kitap), Semerkand Yay. 2017. 1. Baskı.
 14. Gazâlî, Namazın Sırları (İhya 4.kitap), Semerkand Yay. 2017. 1. Baskı
 15. Gazâlî, Zekatın Sırları (İhya 5. Kitap), Semerkand Yay. 2017. 1. Baskı
 16. Gazâlî,Orucun Sırları (İhya 6. Kitap), Semerkand Yay. 2017. 1. Baskı
 17. Gazâlî, Haccın Sırları (İhya 7. Kitap), Semerkand Yay. 2018. 1. Baskı
 18. Gazâlî, Kur’an Okuma Edepleri (İhya 8. Kitap), Semerkand Yay. 2018. 1. Baskı
 19. Gazalî, Kurtuluş Vesilesi (İhya 9. Kitap), Semerkand Yay. 2018. 1. Baskı.
 20. Gazalî, Günlük Vazifeler (İhya 10. Kitap), Semerkand Yay. 2018. 1. Baskı.
 21. Gazalî, Evliliğin Hüküm ve Hikmetlmeri (İhya 12. Kitap), Semerkand Yay. 2018. 1. Baskı.