Yrd. Doç. Dr. Muhammed Mücahit ASUTAY
Öğretim Üyesi*
İlgili Haberler

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu (2000). Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında değişik görevlerde çalıştı (1998-2010). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine Öğretim Görevlisi olarak atandı (2010). İbn Hişâm ve Şerhu Şuzuri’z-Zehebbaşlıklı çalışmasıyla Yüksek lisansını tamamladı (2005). Arap Anlambilimi ve Arap Anlambiliminin el-Hasâis’teki Temelleri adlı teziyle doktorasını bitirdi (2013). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalında çalışmaya başladı (2013). Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Ana Bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı (Eylül, 2018).