1.Yarıyıl Ders Planı

Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
YDAR 101 Arapça I 8 0 8 12
YDEN 101 Yabancı Dil I 2 0 2 1
İLH 101 Kur’an Okuma ve Tecvid I 2 0 2 4
İLH 102 Siyer 2 0 2 4
İLH 103 Hadis Tarihi 2 0 2 4
İLH 104 İslam İnanç Esasları 2 0 2 3
TRD 121 Türk Dili I 2 0 2 1
ATA 121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 1
Toplam Kredi 0 22 30

2.Yarıyıl Ders Planı

Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
YDAR 102 Arapça II 6 0 6 9
YDEN 102 Yabancı Dil II 2 0 2 1
İLH 111 Kur’an Okuma ve Tecvid II 2 0 2 4
İLH 115 Hadis Usulü 2 0 2 4
İLH 116 Tefsir Tarihi 2 0 2 3
İLH 117 İslam İbadet Esasları 2 0 2 3
İLH 118 İslam Tarihi I 2 0 2 4
TRD 122 Türk Dili II 2 0 2 1
ATA 122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 1
Toplam Kredi 0 22 30

3.Yarıyıl Ders Planı

Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
YDAR 201 Arapça III 4 0 4 6
İLH 201 Kur’an Okuma ve Tecvid III 2 0 2 4
İLH 202 Tefsir Usulü 2 0 2 3
İLH 203 Türk Din Musikisi (Nazariyat) 2 0 2 3
İLH 204 Hadis I 4 0 4 5
İLH 205 Mantık 2 0 2 3
İLH 206 Din Psikolojisi 2 0 2 3
İLH 208 İslam Tarihi II 2 0 2 3
Toplam Kredi 0 20 30

4.Yarıyıl Ders Planı

Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
YDAR 202 Arapça IV 2 0 2 3
İLH 211 Kur’an Okuma ve Tecvid IV 2 0 2 4
İLH 214 Hadis II 2 0 2 3
İLH 217 İslam Hukuk Usulü I 2 0 2 3
İLH 219 Tefsir I 4 0 4 6
İLH 220 Din Sosyolojisi 2 0 2 3
İLH 221 Kelam Tarihi 2 0 2 3
İLH 222 Türk İslam Edebiyatı 2 0 2 3
İLH 223 İslam Sanatları Tarihi 2 0 2 2
Toplam Kredi 0 20 30

5.Yarıyıl Ders Planı

Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
İLH 301 Kur’an Okuma ve Tecvid V 2 0 2 4
İLH 302 Sistematik Kelam I 4 0 4 6
İLH 305 Tasavvuf I 2 0 2 3
İLH 306 İslam Medeniyeti Tarihi 2 0 2 3
İLH 307 İslam Hukuk Usulü II 2 0 2 4
İLH 308 Felsefe Tarihi 2 0 2 3
İLH 309 Tefsir II 2 0 2 3
İLH Seçimlik Ders – 1 2 0 2 2
İLH Seçimlik Ders – 2 2 0 2 2
AEF Seçimlik Ders – 3
AEF Seçimlik Ders – 4
AEF Seçimlik Ders – 5
Toplam Kredi 0 20 30

5.Yarıyıl Seçmeli Ders Planı

Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
İLH 304 Osmanlı Türkçesi 2 0 2 2
İLH 341 Tasavvuf Musikisi 2 0 2 2
İLH 342 Arap Dili Belagatı 2 0 2 2
İLH 343 Yaygın Öğretimde Hadis 2 0 2 2
İLH 344 Günümüz İslam Ülkeleri I 2 0 2 2
İLH 345 İslam Mantık Tarihi 2 0 2 2
İLH 346 Klasik Fıkıh Metinleri 2 0 2 2
İLH 347 Ruh sağlığı ve Din
AEF 101 Eğitim Bilimlerine Giriş 3 0 3 4
AEF 102 Eğitim Psikolojisi 3 0 3 4
AEF 213 Rehberlik 3 0 2 5
Toplam Kredi

6.Yarıyıl Ders Planı

Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
İLH 310 İslam Hukuku I 4 0 4 6
İLH 311 Kur’an Okuma ve Tecvid VI 2 0 2 4
İLH 312 Sistematik Kelam II 2 0 2 3
İLH 315 Tasavvuf II 2 0 2 3
İLH 320 İslam Felsefesi Tarihi 4 0 4 6
İLH 321 İslam Mezhepleri Tarihi 2 0 2 4
İLH Seçimlik Ders-1 2 0 2 2
İLH Seçimlik Ders-2 2 0 2 2
İLH 444 Seçimlik Ders-3
AEF Seçimlik Ders-4
Toplam Kredi 0 20 30

6.Yarıyıl Seçmeli Ders Planı

Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
İLH 322 Tefsir Metinleri 2 0 2 2
İLH 323 Batıda İslam Araştırmaları 2 0 2 2
İLH 324 Günümüz Felsefe Akımları 2 0 2 2
İLH 326 Çağdaş İslam Akımları 2 0 2 2
İLH 327 Mantık ve İslami İlimler 2 0 2 2
İLH 328 Klasik Tasavvuf Metinleri 2 0 2 2
İLH 329 Bilimsel Yazı ve Araştırma Teknikleri 2 0 2 2
İLH 330 Hitabet ve İletişim 2 0 2 2
İLH 331 Günümüz İslam Ülkeleri II 2 0 2 2
İLH 444 Gelişim Psikolojisi 3 0 3 3
AEF 201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 5
Toplam Kredi

7.Yarıyıl Ders Planı

Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
İLH 401 Kur’an Okuma ve Tecvid VII 2 0 2 6
İLH 402 Din Eğitimi 2 0 2 4
İLH 403 Hitabet ve Mesleki Uygulama 2 0 2 6
İLH 404 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 2 0 2 4
İLH 410 İslam Hukuku II 4 0 4 6
İLH Seçimlik Ders-1 2 0 2 2
AEF Seçimlik Ders-2
AEF Seçimlik Ders-3
Toplam Kredi 0 14 28

7.Yarıyıl Seçmeli Ders Planı

Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
İLH 405 Din Hizmetlerinde İletişim ve Rehberlik 2 0 2 2
İLH 407 Din Psikolojisinin Problemleri 2 0 2 2
İLH 408 Çağdaş Mistik Akımlar 2 0 2 2
İLH 409 Hadis Tenkit Metotları 2 0 2 2
İLH 425 Çağdaş İslam Düşünürleri 2 0 2 2
İLH 426 Hitabet ve Din 2 0 2 2
İLH 427 Sosyal Psikoloji
AEF 212 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım 3 0 3 3
AEF 204 Özel Öğretim Yöntemleri 3 0 3 3
Toplam Kredi

8.Yarıyıl Ders Planı

Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
İLH 411 Kur’an Okuma ve Tecvid VIII 2 0 2 6
İLH 417 Dinler Tarihi 4 0 4 6
İLH 418 Din Felsefesi 2 0 2 6
İLH 419 Bitirme Ödevi 2 0 2 8
AEF Seçimlik Ders-1
AEF Seçimlik Ders-2
AEF Seçimlik Ders-3
İLH Seçimlik Ders-4 2 0 2 2
Toplam Kredi 12 28

8.Yarıyıl Seçmeli Ders Planı

Ders Kodu Dersin Adı T U Kredi ECTS
İLH 420 Çağdaş Türk Düşüncesi 2 0 2 2
İLH 421 Günümüz Fıkıh Problemleri 2 0 2 2
İLH 422 Yaşayan Dünya Dinleri 2 0 2 2
İLH 423 Günümüz Hadis Problemleri 2 0 2 2
İLH 424 Türk Kelamcıları 2 0 2 2
İLH 427 Değerler Eğitimi 2 0 2 2
İLH 429 Klasik Siyer Metinleri 2 0 2 2
İLH 430 Küresel Toplumu Anlama
AEF 303 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3
AEF 314 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 4
AEF 406 Öğretmenlik Uygulaması 5 2 3 10
İLH 431 Kişisel Gelişim ve Din 2 0 2 2
İLH 432 Karşılaştırmalı Mitoloji 2 0 2 2
Toplam Kredi