Dersler

1.Yarıyıl Ders Planı

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
YDAR 101
Arapça I
80
812
YDEN 101
Yabancı Dil I
20
2
1
İLH 101
Kur’an Okuma ve Tecvid I
20
2
4
İLH 102
Siyer
20
2
4
İLH 103
Hadis Tarihi
20
2
4
İLH 104
İslam İnanç Esasları
20
2
3
TRD 121
Türk Dili I
20
2
1
ATA 121
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
20
2
1
Toplam Kredi
-02230

2.Yarıyıl Ders Planı

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
YDAR 102
Arapça II
60
69
YDEN 102
Yabancı Dil II
20
2
1
İLH 111
Kur’an Okuma ve Tecvid II
20
2
4
İLH 115
Hadis Usulü
20
2
4
İLH 116
Tefsir Tarihi
20
2
3
İLH 117
İslam İbadet Esasları
20
2
3
İLH 118
İslam Tarihi I
20
2
4
TRD 122Türk Dili II20
2
1
ATA 122
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2021
Toplam Kredi
-02230

3.Yarıyıl Ders Planı

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
YDAR 201Arapça III40
46
İLH 201Kur’an Okuma ve Tecvid III
20
2
4
İLH 202Tefsir Usulü20
2
3
İLH 203Türk Din Musikisi (Nazariyat)20
2
3
İLH 204Hadis I40
4
5
İLH 205
Mantık20
2
3
İLH 206Din Psikolojisi20
2
3
İLH 208İslam Tarihi II20
2
3
Toplam Kredi-02030

4.Yarıyıl Ders Planı

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
YDAR 202Arapça IV20
23
İLH 211Kur’an Okuma ve Tecvid IV
20
2
4
İLH 214Hadis II20
2
3
İLH 217İslam Hukuk Usulü I20
2
3
İLH 219Tefsir I40
4
6
İLH 220
Din Sosyolojisi20
2
3
İLH 221Kelam Tarihi20
2
3
İLH 222Türk İslam Edebiyatı20
2
3
İLH 223İslam Sanatları Tarihi20
2
2
Toplam Kredi-02030

5.Yarıyıl Ders Planı

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
İLH 301Kur’an Okuma ve Tecvid V20
24
İLH 302Sistematik Kelam I40
4
6
İLH 305Tasavvuf I20
2
3
İLH 306İslam Medeniyeti Tarihi20
2
3
İLH 307İslam Hukuk Usulü II20
2
4
İLH 308
Felsefe Tarihi20
2
3
İLH 309Tefsir II20
2
3
İLHSeçimlik Ders – 120
2
2
İLHSeçimlik Ders – 220
2
2
AEF
Seçimlik Ders – 3---
-
AEF
Seçimlik Ders – 4--
--
AEF
Seçimlik Ders – 5----
Toplam Kredi-02030

5.Yarıyıl Seçmeli Ders Planı

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
İLH 304Osmanlı Türkçesi20
22
İLH 341Tasavvuf Musikisi20
2
2
İLH 342Arap Dili Belagatı20
2
2
İLH 343Yaygın Öğretimde Hadis20
2
2
İLH 344Günümüz İslam Ülkeleri I20
2
2
İLH 345
İslam Mantık Tarihi20
2
2
İLH 346Klasik Fıkıh Metinleri20
2
2
İLH 347Ruh sağlığı ve Din ---
-
AEF 101
Eğitim Bilimlerine Giriş303
4
AEF 102
Eğitim Psikolojisi30
34
AEF 213
Rehberlik3025
Toplam Kredi----

6.Yarıyıl Ders Planı

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
İLH 310İslam Hukuku I40
46
İLH 311Kur’an Okuma ve Tecvid VI20
2
4
İLH 312Sistematik Kelam II20
2
3
İLH 315Tasavvuf II20
2
3
İLH 320İslam Felsefesi Tarihi40
4
6
İLH 321
İslam Mezhepleri Tarihi20
2
4
İLHSeçimlik Ders-120
2
2
İLH
Seçimlik Ders-2202
2
İLH 444
Seçimlik Ders-3--
--
AEFSeçimlik Ders-4----
Toplam Kredi-02030

6.Yarıyıl Seçmeli Ders Planı

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
İLH 322Tefsir Metinleri20
22
İLH 323Batıda İslam Araştırmaları20
2
2
İLH 324Günümüz Felsefe Akımları20
2
2
İLH 326Çağdaş İslam Akımları20
2
2
İLH 327Mantık ve İslami İlimler20
22
İLH 328Klasik Tasavvuf Metinleri20
2
2
İLH 329Bilimsel Yazı ve Araştırma Teknikleri20
2
2
İLH 330Hitabet ve İletişim202
2
İLH 331Günümüz İslam Ülkeleri II20
22
İLH 444Gelişim Psikolojisi30
33
AEF 201Öğretim İlke ve Yöntemleri 3035
Toplam Kredi----

7.Yarıyıl Ders Planı

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
İLH 401Kur’an Okuma ve Tecvid VII20
26
İLH 402Din Eğitimi20
2
4
İLH 403Hitabet ve Mesleki Uygulama20
2
6
İLH 404İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi20
2
4
İLH 410İslam Hukuku II40
4
6
İLH
Seçimlik Ders-120
2
2
AEFSeçimlik Ders-2--
-
-
AEFSeçimlik Ders-3----
Toplam Kredi-01428

7.Yarıyıl Seçmeli Ders Planı

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
İLH 405Din Hizmetlerinde İletişim ve Rehberlik20
22
İLH 407Din Psikolojisinin Problemleri20
2
2
İLH 408Çağdaş Mistik Akımlar20
2
2
İLH 409Hadis Tenkit Metotları20
2
2
İLH 425
Çağdaş İslam Düşünürleri20
2
2
İLH 426Hitabet ve Din20
2
2
İLH 427Sosyal Psikoloji--
-
-
AEF 212
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım30
33
AEF 204Özel Öğretim Yöntemleri3033
Toplam Kredi----

8.Yarıyıl Ders Planı

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
İLH 411Kur’an Okuma ve Tecvid VIII20
26
İLH 417Dinler Tarihi40
4
6
İLH 418Din Felsefesi20
2
6
İLH 419Bitirme Ödevi20
2
8
AEFSeçimlik Ders-1--
-
-
AEFSeçimlik Ders-2--
-
-
AEFSeçimlik Ders-3--
-
-
İLHSeçimlik Ders-42022
Toplam Kredi--1228

8.Yarıyıl Seçmeli Ders Planı

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
İLH 420Çağdaş Türk Düşüncesi20
22
İLH 421Günümüz Fıkıh Problemleri20
22
İLH 422Yaşayan Dünya Dinleri20
2
2
İLH 423Günümüz Hadis Problemleri20
22
İLH 424Türk Kelamcıları20
2
2
İLH 427Değerler Eğitimi20
2
2
İLH 429Klasik Siyer Metinleri20
2
2
İLH 430Küresel Toplumu Anlama--
-
-
AEF 303Sınıf Yönetimi20
2
3
AEF 314Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme30
3
4
AEF 406
Öğretmenlik Uygulaması52
310
İLH 431Kişisel Gelişim ve Din2022
İLH 432Karşılaştırmalı Mitoloji2022
Toplam Kredi----