Yönetim Kurulu

YDÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez –DEKAN

Yrd. Doç. Dr. Samire Hasanova – DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Mustafa Kelebek (Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Yusuf Suiçmez (Doçent Temsilcisi)

Yrd. Doç. Dr. Semira Karuko (Hazırlık Sınıfı Temsilcisi)

 

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez (DEKAN)

Yrd. Doç. Dr. Samire Hasanova (DEKAN YARDIMCISI)

Doç. Dr. Yusuf Suiçmez

Doç. Dr. Mustafa Kelebek

Yrd. Doç. Dr. Semira Karuko

Öğr. Gör. Uzm. Zenal Sözgün