Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
  • Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ (Dekan)
  • Doç. Dr. Ahmet Erhan ŞEKERCİ (Dekan Yardımcısı)
  • Prof. Dr. Esra KARABACAK
  • Prof. Dr. Ezzat ASSAYYEDAHMAD
  • Doç. Dr. Yusuf SUİÇMEZ
  • Doç. Dr. Dilaver SELVİ
  • Yard. Doç. Dr. Samire HASANOVA
  • Yard. Doç. Dr. Semira KARUKO
  • Yard. Doç. Dr. Muhammet Mücahit ASUTAY