Yrd. Doç. Dr. Samire HASANOVA AYDIN
Dekan Yardımcısı
Öğretim Üyesi
İlgili Haberler

02.10.1975 yılında Azerbaycan, Bakü’de doğdu. 1992 yılında Bakü’de litseyi bitirdi ve ayni yil Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. 1997 yılında fakülteden birincilikle mezun oldu ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında Yüksek Lisansa başladı. 1999 yılında H. V-VI Asırlarda Caferi Usul Alimlerine Göre Delil Anlayışı isimli Yüksek Lisans tezi ile Yüksel Lisansını tamamladı. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında Doktora programına başladı. 2007 tarihinde Modernleşme Sürecinde İslam Hukukunda Maslahat Tartışmaları adlı doktora tezini savundu. 2008-2013 tarihleri arasında Bakü’de Doğu-Batı Araştırma Merkezi ile işbirliği içindeyken 2010 senesinden itibaren Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Enstitüsünde uzman araştırmacı olarak calıştı. Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin 8 dildeki makale özetleri ile birlikte yayınlanan “Doğu Felsefesi Problemleri” uluslararası bilimsel dergisinin genel sekreterliğini, aynı zamanda yayın kurulu üyeliği yaptı.. 2011-2013 tarihleri arasında belirlenmiş “En Yeni Felsefe” ve “İslam medeni bölgesi felsefe tarihinin dünya felsefe tarihinde yeri ve rolünün bilimsel değerlendirilmesi amacına yönelik forumun yaratılması” isimli 2 akademik projede çalıştı. İslam hukuku ve usulü, İslam düşüncesi, İslam bölgesi halklarının felsefesi ve felsefe tarihi, Türk-İslam bölgesi felsefe tarihiyle ilgili konularda bir sıra uluslararası konferanslara ve sempozyumlara katıldı. 2013 tarihinden itibaren Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Hali hazırda fakültede İslam Hukuk Usulü ve Arapça dersleri veriyor. Evlidir, bir çocuğu var.