Prof. Dr. İbrahim Benter’in değerli katkıları ile “İslam Medeniyetinde Vakıf Geleneği” isimli konferansımız gerçekleşti.

Kıbrıs’ın fethi ile birlikte adaya vakıflar kurduran Osmanlı İmparatorluğunun bu hamlesinin altını çizen Benter; İmparatorluğun fethettiği bölgelerde misyon edindiği ihya etme vazifesini, ada halkını koruyup gözeterek yerine getirdiğini dile getirdi. 2023 yılı itibari ile 452 yıldır muhtaçlara yardım eden Vakıflar İdaresini “İyilik Medeniyeti” olarak tanımlayan Benter, EVKAF’ın günümüzdeki destek faaliyetlerinin altını çizdi. 

“Vakıflar idaresi yalnızca muhtaçlara yardım mı eder? Bu faaliyeti yapar ama yalnızca bununla sınırlı kalmaz. EVKAF’ın yüklendiği önemli misyonlardan bir diğeri de toplumsal gelişime destek olmaktır. Misal ticaret yapmak isteyen bir kimseye, sembolik bir fiyat ile ticari işlerini yürütebileceği bir dükkan verilir. Birey burada ticari faaliyetlerini yürütür. Hem kendini hem de toplumu kalkındırır. Belirli bir süre sonra rayiç bedel üzerinden ödemesini yapar. Yine, tarım yapmak isteyen bir çiftçiye gerekli desteği sağlar. Örnekleri çoğaltabiliriz. Böylece hem bireylerin hem de ülkenin kalkınmasına destekte bulunur.”

Kıbrıs Adasının büyük bölümünün vakıf arazisi olduğunu vurgulayan Benter; yalnızca Ağrotur İngiliz Üssünde dahi 2.400 dönümden fazla Vakıf arazisi olduğunu dile getirdi. Ülke içerisinde tüm hukuki kapıları zorladıklarını dile getiren Benter, mevzuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdıklarını belirtti. Güney Kıbrıs’ta bulunan diğer vakıf malları ve arazileri için de hukuk yoluna başvurduklarını ifade eden Benter, süreci titizlikle takip ettiklerini belirtti. 

Sayın hocamıza bizimle paylaştığı kıymetli bilgiler için müteşekkiriz. Kendisine ve ekibince çalışmalarında başarılar diler, günümüzde öncüsü olduğu bu “İyilik Medeniyetinin” payidar olmasını temenni ederiz.