Akademik

Kuruluş

2011 -2012 eğitim yılıyla faaliyete geçen İlâhiyât Fakültesi, tüm kontenjanları tam burslu olan nadir fakültelerimizdendir. Fakültenin eğitim programı Türkiye’deki İlâhiyât Fakülteleri ile örtüşük olarak devam etmektedir. Kıbrıs’taki ilk İlâhiyât Fakültesi olmanın yanında vakıf üniversitelerinde açılan ilk İlâhiyât Fakültesi olma ünvanına da sahiptir.2018-2019 eğitim yılında beşinci mezununu verecek olan fakültemizde, bugün itibariyle yaklaşık 500 dolayında öğrenci eğitim görmektedir. 2017-2018 eğitim yılından itibaren zorunlu Arapça Hazırlık sınıfı kurmuş olan fakültemizde bir yıl Arapça zorunlu hazırlık sınıfından sonra derslerinin %30’u Arapça okutulmaktadır.

Vizyonumuz:

Kültürel mirasını bilen, benlik bilincine sahip, erdemli ve bilge bir yaşamı kendine amaç edinen, öğrenmeyi ve öğretmeyi hayatı boyunca uygulayabilen, dini ve evrensel ilkelere vakıf ve özümseyen, İslam Dininin hikmetlerini insanlara öğretmeyi amaçlayan, özgür, ilkeli ve bağımsız din münevverleri yetiştirmek. İlahiyat alanının tüm gerekliliklerine sahip, araştırmacı, sosyal sorumluluğu ilke edinen, ayrıştırıcı değil kucaklayıcı bir zihniyete malik, İslam  ve Çağdaş dünyanın ilgi odağı olan Kıbrıs’ta, doğru ve sahih bir din bilgisini öğrenip hem adada hem de tüm dünyada öğretici olabilme kapasite ve cesaretini ihraz eden lider bir münevver olabilmeyi başarabilmek.

Misyonumuz.

Kıbrıs, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, eklektik kültürün tüm unsurlarını kendi içinde barındıran,sahip olduğu kadim geleneği çağdaş unsurlarla birleştiren ve tüm dünyaya öncü nesiller yetiştirme iddiasında olan ve eğitimle ön plana çıkan bir adadır. 2011 yılında kurulan fakültemiz, Yüce İslam dininin ana kaynaklarına vakıf, evrensel ahlak ve değer ölçütlerine sahip, erdemli, ilkeli ve paylaşımcı zihniyete sahip, toplumun ihtiyaç ve eğilimlerini takip edebilen, dini konularda karşılaşılan problemlere çözüm üretecek, dini ve sosyal konularda Kıbrıs’a ve çağdaş halkına öncülük edecek din adamlarını yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir.