Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Önemli Ulusal ve Uluslararası Dizinlerde Taranmaya Başladı

 Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015 yılından itibaren yılda iki defa (Haziran ve Aralık) basılı olarak neşredilen bilimsel hakemli bir dergidir. Başta ilahiyat bilimleri olmak üzere sosyal bilimlerin özellikle tarih, sanat, felsefe, edebiyat ve din eğitimi alanlarında yayın yapma amacını taşımaktadır. Dünyanın her tarafından alanında uzman araştırmacılara açık olan dergimiz, Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde yayın yapmaktadır. Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen araştırma makaleleri en az iki kör hakem değerlendirmesinden geçirilmektedir. Dergimize gönderilen makalelerin yayınlanması ve yayınlanan makalelerin erişimi için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Her geçen gün artan heyecanımızla sürdürdüğümüz bu akademik yolculukta dergimiz 2020 yılı içinde önemli ulusal ve uluslararası dizinlerde taranmaya başladı. “İlahiyat Atıf Dizini, İdealonline, Asos Index, Academic Resource Index ve Cite Factor” bu yıl içinde taranmaya başladığımız dizinlerdir. Ayrıca bu yıl içinde tamamlanacak olan TR Dizin izleme sürecimizin de olumlu sonuçlanmasını beklemekteyiz. Birbirinden değerli hocalarımızın ve gönüllü destekçilerimizin sayesinde bu günlere geldik. Bizlere destek veren herkese minnettarız.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, altıncı yılında on birinci sayısı olan Haziran 2020 sayısı ile yayındadır. Bu sayımızda kıraat, hukuk, felsefe, din eğitimi, mantık, tasavvuf ve sosyoloji alanlarında Türkçe ve Arapça olarak kaleme alınmış birbirinden değerli yedi araştırma makalesi ile huzurlarınızdayız.
Dergimizin web sitesini ziyaret etmek ve makaleleri görmek için lütfen tıklayınız:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ydoguilaf
http://dergi.neu.edu.tr/index.php/yduilaf

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi WEB sayfası